Spiritualitet – Den moderna människans behov av andlighet.

Spiritualitet är ett ofta använt uttryck för det andliga livets konkreta former.
Spiritualitet rör religionens innersta väsen, dess betydelse för det personliga livet, för människors erfarenhet och andliga utveckling, både individuellt och i olika gemenskapsformer. Wikipedia

Under senare år har jag reflekterat mycket över människors andliga behov och hur dessa kan fångas upp i en tid och i ett samhälle där synen på människan och på livet självt ses som en helt och hållet rationell angelägenhet. I en värld som blir alltmer komplex, anonym och svår greppbar, ökar människans behov av inre förankring och av en andlig dimension som ger livet mening och riktning. Vetenskapliga studier visar att människors andliga sökande och behov ökar för varje år i hela västvärlden samtidigt som anhängare till kyrkan och andra religiösa institutioner minskar.  Vart tar människor vägen med sina andliga behov? Är känslan av lycka i en tid dåvåra materiella behov är tillgodosedda helt enkelt en fråga om att vi när våra andliga behov?

Vid en resa till Amsterdam besökte jag på nytt Rijksmuseum och Rembrandts hus och sög in styrkan i de spirituella motiv som Rembrant och hans elever förmedlade i sina målningar i 1600-talets Nederländerna.

The Holy Family av Rembrandt
The Holy Family av Rembrandt

Min  frågeställning kring dagens andliga behov aktualiserades och jag reflekterade kring konstens och kulturens betydelse för att hjälpa människor att komma i kontakt med sin andlighet och att hantera livets stora existentiella frågor kring liv, död och mening. Rembrandt var en djupt religiös människa och i hans fantastiska målningar kan vi följa hans egen andliga resa, hur han mötte och hanterade de utmaningar som han mötte under sin livstid. Rembrandt var mycket berömd redan under sin livstid och hans målningar fortsätter gripa människor världen över även hundratals år efter hans död. I hans religiösa motiv bröt han mot tidens tillrättalagda sätt att skildra berättelserna ur Gamla Testamentet som mycket handlade om att försöka anpassa sig till vad konstnärer trodde att människor ville se rent estetiskt. När du står framför en av Rembrandts målningar sugs du in i tavlan och blir påverkad av något djupt i dig själv som är svårt att formulera. Du förstår att styrkan i målningen kommer från konstnärens inre liv och i ett försök att översätta och gestalta denna känsla genom skapandet. Jag tänker att det i stor utsträckning handlar om enkelheten, det avskalade och nakna som finns i äkta intimitet och närhet människor emellan som gör Rembrandts målningar tidlösa. Han avspeglar helt enkelt människors eviga behov i att söka mål och mening i livet.

 Jag tänker vidare på den tid under vilken detta storslagna, spirituella, holländska måleri tog form och utvecklades och ser kopplingen mellan det materiella välstånd som då rådde i den dåtida Kolonialmakten och konsten som tog avstamp i något högre och djupare som kan hänföras till den andliga dimensionen i människans liv. Vad kan vi ha att lära och hämta ur 1600-talets måleri som har kopplingar till den tid vi lever i nu och de behov vi är upptagna av?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.