Stress leder till felaktiga beslut

[dropcap]F[/dropcap]ör några år sedan var Regeringen stressad över den skenande psykiska ohälsan i vårt land. Hur skulle man förklara att ett välfärdsland som Sverige med alla förutsättningar att skapa goda levnadsomständigheter för sina medborgare, hade hundratusentals människor sjukskrivna på grund av depressioner, ångest och utbrändhet!? Förutom det mänskliga lidandet hade vi även en kostnadsmassa på miljarder kronor att hantera. Lösningen då blev att de pressade ansvariga politikerna bestämde sig för att helt enkelt hindra människor från att kunna bli sjukskrivna för dessa diagnoser. Genom att ”förbjuda” läkare att sjukskriva människor på grund av psykiska problem och stress lyckades man naturligt nog att vända statistiken och få oss att tro att problemet mirakulöst nog var löst. Först i år har denna illusion spruckit då alla de som faktiskt mått dåligt eller mår dåligt på grund av psykiska orsaker, till slut inte orkar längre. Antingen måste de sjukskrivas och få behandling, eller också blir de utslagna och hamnar utanför alla de välfärdssystem som vårt land bygger på. I detta läge har regeringen därför inget annat val än att skjuta till de nya miljarder som krävs för att hantera ohälsan. Lösningen handlar ännu så länge om att tillsätta en ny utredning via Försäkringskassan……men det kanske kommer fler konkreta åtgärder med tiden!? Ur mitt perspektiv är detta ett gott exempel på de kortsiktiga beslut som många pressade ledare fattar för att snabbt kunna visa på goda siffror och därmed slippa bli uthängda och känna sig misslyckade.

[dropcap]I[/dropcap] arbetslivet kan vi se liknande processer i företag och organisationer som även om de är  lönsamma måste förbättra lönsamhet och avkastning och därför måste pressa sina medarbetare till att prestera mer än vad de mäktar med. Människor som får rätt förutsättningar att göra sitt jobb och som har ledare som ger dem [pullquote align=”right”]Det handlar om att gå från att leva till ett överlevnadsläge där det handlar om att rädda ”skutan från att sjunka”[/pullquote] utrymme att få ihop sitt totala liv presterar i regel bra, är lojala och friska. Vid lättare förkylningar och andra smärre  problem går de ändå till jobbet och är villiga att ställa upp extra om det krävs för att ge tillbaka en del av den flexibilitet de får av sina chefer. I tider av stress och press tenderar ledare tyvärr att glömma bort denna sunda strategi för ett gott och framgångsrikt ledarskap. Då tar reptilhjärnan lätt över och gör oss primitiva och fokuserade på att lösa uppgiften – så snabbt och effektivt som det bara går. Redan pressade medarbetare får ännu högre arbetstakt och fler projekt att lösa, all flexibilitet för att hinna och klara av egna behov och familjens behov sätts åt sidan. Det handlar om att gå från att leva till ett kris- och överlevnadsläge där det handlar om att rädda ”skutan från att sjunka”. I ett kortsiktigt perspektiv lyckas man ofta med detta, i ett längre perspektiv blir det förödande konsekvenser eftersom människor inte orkar hur länge som helst och till slut klappar igenom. Kostnaden som detta orsakar på vägen i att de bästa slutar, korttidssjukfrånvaron som är så kostsam ökar och fler blir utbrända och långtidssjukskrivna, är det ingen som tänker på eller analyserar. Detta eftersom dessa kostnader tas på ett annat konto och för att man inte ser sammanhanget. Alla människor vet att vi i kriser och svåra tider har ett ökat behov av socialt stöd och att sluta upp i leden. Det märkliga är att arbetslivets principer handlar om motsatsen; vid omorganisationer, förändringsprocesser och omställningar av olika slag som rör runt och skapar oro och känslomässiga reaktioner hos medarbetarna lyser cheferna ofta med sin frånvaro. Då är de upptagna med strategimöten…..När är tiden mogen för ledare att kliva fram och visa på en annan väg?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *