2

Natten är inte längre dagens mor.

Under hösten och efter semestern när vi svenskar är tillbaka i vardagen sover vi i genomsnitt en timme mindre per dygn.

Jonathan Crary’s nya bok ”24/7. Late capitalism and the ends of sleep”  som recenseras i DN (21/8)beskriver hur kapitalismen och de digitala medierna hotar nattsömnen. Sömndeprivation är ett erkänt och effektivt tortyrmedel som används i krig och i fängelser för att bryta ner människor mentalt och fysiskt. Att vi västerlänningar frivilligt hindrar oss själva från den livsnödvändiga vilan och sömnen menar Jonathan Crary hänger ihop med att vi indoktrinerats i tron att vi behöver vara ständigt produktiva och uppkopplade. Bristen på gränser i form av att något stänger ner och markerar en paus, en vila från tillgänglighet och produktivitet har onekligen många likheter med de metoder som används för att tortera människor i andra sammanhang.

Det finns mycket som vi förlorar när vi missunnar oss själva sömn och vila, inte bara återhämtningen för kropp och själ utan även dimensionen som handlar om drömmar och bearbetning av djupare psykologiska processer. När vi sover för lite och effektiviserar sömnen och vilan hinner vi inte gå igenom de fyra olika sömncyklerna utan får i bästa fall en mer grund sömn som ger hjärnan ett avbrott från intryck och yttre stimuli men som inte ger utrymme för oss att kliva ner i själens djup där dagens intryck registrerats och samlats för att under natten bearbetas och ge färg och innehåll till dagens aktiviteter och liv. Det är nattens vila som ger oss kraft, inspiration och motivation till dagens aktiviteter. Natten är förutsättningen för dagen, tänk på det när almanackan snabbt fylls med såväl jobb som fritidsaktiviteter och känslan av att dygnets timmar inte räcker till….

Läs artikeln på DN här–>
Läs ett smakprov från boken här–>

 

 

0

Ger du utrymme för drömmar i ditt liv?

För dig som har läst och begrundat veckans inlägg har det säkert blivit tydligare vart du står och vad du behöver. Alla kan vi och behöver vi få drömma och ha positiva och energivande föreställningar om livet för att det ska kännas meningsfullt och värt att leva. Drömmar är ett mått på psykisk och själslig hälsa och kvävs i en tillvaro som uteslutande består av ansvar, krav och måsten.

Drömmar berättar för dig vem du är och vad du behöver och går inte att styra. Just därför kanske de kan kännas hotfulla? Tänk om dina drömmar inte överensstämmer med det liv du lever och du ställs inför en valsituation? Tänk i så fall på att drömmar på det sätt som jag lyfter fram här, inte handlar om att få alla sina önskningar och behov i livet tillfredsställda, utan om ett grundläggande förhållningssätt till livet och tillvaron. Drömmar föds i nuet och bara genom att vara regelbundet närvarande med dig själv, dina tankar och känslor kan du få uppleva dem. Alla kan vi skapa lite magi i vardagen om vi bara har viljan och den rätta inställningen. Alla kanske inte kan gå på krogen i New York varje kväll och få uppleva nya, spännande möten. Att stänga av TV-n hemma och skapa en mysig stund av närvaro med sin partner för att prata om sina drömmar kan vara nog så spännande. I grunden handlar det om att inte bygga in sitt liv i alltför mycket rutin, att bejaka utveckling och förändring i stort och smått och att skapa öar av tid i vardagen som inte är fyllda av saker som behöver fixas eller uträttas.

Livet är stort och mäktigt och magin finns där, runt omkring oss hela tiden om vi bara förmår uppfatta den. Lycka till!

2

Utbrändhet – en signal på att du slutat drömma?

Under alla år som jag har arbetat med människor som blivit utbrända har det blivit tydligt för mig att frågan om drömmar är väldigt central i att förstå varför de har drabbats av detta tillstånd.

Jag har kommit fram till att det finns 3 olika kategorier;
Först har vi dem som lider av prestationsbaserad självkänsla där livet i sin helhet handlar om att prestera och att visa sig duktig i alla sammanhang. I ett sådant utifrånstyrt liv finns det helt enkelt ingen plats för drömmar som ger livet mål och mening. Drömmarna som dessa människor har är status- eller prestationsorienterade men vid en viss punkt i livet ger högre lön eller en ny bil endast en kortvarig kick som själen inte kan livnära sig på. Detta är ett tillstånd som miljoner människor i västvärlden befinner sig i just nu, särskilt ”lyckade” och framgångsrika personer i 30-45-årsåldern där utbrändheten egentligen handlar om en existentiell kris som uttrycker att livet måste levas och inte bara presteras.

Kategori två består av människor som har haft stora och rika drömmar om hur livet skulle gestalta sig men olika omständigheter i livet har gjort att de inte har gått att förverkliga. I dessa fall handlar det mer om en successiv nedbrytning av saker i livet som betyder mycket för dem och som de på ett eller annat sätt förlorat. Temat här är sorg och ett behov av att få sörja det som de har förlorat för att kunna börja drömma på nytt. På engelska benämns denna form av utbrändhet ofta som wornout. Om livet gav utrymme för att bearbeta och ta hand om sorg och förslut skulle dessa människor inte behöva bli utbrända, men i betungande situationer kan det bli ohållbart att upprätthålla arbete, ansvar och krav under en viss period. Utbrändhetens budskap i dessa fall handlar om att man behöver få stiga åt sidan ett tag, gå in i sig själv och ta hand om själens sår innan det går att hitta nya drömmar. I kulturer där utbrändhet inte existerar hjälper människor varandra att hantera livets normala processer och stöttar och avlastar dem som drabbas av sorg och förlust så att de kan läka ihop.

Kategori 3 slutligen handlar om människor, framförallt yngre 18-30 år vars drömmar om livet och tillvaron inte går ihop med samhällets och arbetslivets strukturer. Här blir det en värderingskrock som skjuter hål på drömmar och föreställningar om hur livet bör levas för att vara meningsfullt. Denna form av utbrändhet präglas ofta av väldigt stark ångest, det råder ett krig på insidan och hela ens väsen revolterar mot att behöva överge det som det strävar efter. Det kan handla om att värdera frihet och att få vara sig själv i ett arbetsliv som ställer krav på ramar och strukturer som man känner sig fångad och låst av. Eller föreställningen om hur man vill vara som mamma och förälder samtidigt som man har ett jobb som kräver allt fokus och som tar all den energi man har. Till denna kategori hör även många i den offentliga sektorn; lärare, poliser, sjukvårdspersonal vars drömmar handlar om att hjälpa, vara till eller förmedla saker till andra. I deras arbetsmiljö har utrymmet för dessa värderingar och drivkrafter krympt och övergått till att handla om ekonomisk lönsamhet och effektivitet, värden som de är främmade för om de kräver att de måste göra avkall på det som ger deras tillvaro mål och mening. Även för denna kategori av människor handlar det om en existentiell kris som signalerar att livet som det levs eller upplevs inte är meningsfullt. Drömmarna har gått i kras och man ser ingen väg ut eftersom man inte upplever sig kunna ändra på strukturerna. Oavsett vägen in i utbrändhet handlar det om att du inte har några drömmar, att du har förlorat dem eller att de är i konflikt med din omgivande miljö. Ännu är det dock sällan någon som frågar den utbrände om hans eller hennes drömmar. Rådet är istället att ta tabletter och att döva symptomen på att själen har en längtan.

0

Vad är livet värt utan drömmar?

Det går att tjäna pengar på drömmar och magi En kväll när jag är ute och äter middag med en vän i New York på den trendiga restaurangen Gallow Green i Chelsea, pratar vi om den pågående krisen i Sydeuropa och massprotesterna i Grekland som reaktion på de nya besparingskraven. Inramningen för detta samtal är lite surrealistisk eftersom vi befinner oss i en drömvärld, en teaterscen som gjorts till verklighet genom att skapa en New Orleans miljö i form av en trädgård där restaurangen inviger dig känslan av att du befinner dig i Sydstaterna istället för mitt i det bullriga New York. Bara genom att vistas där försvinner du bort i dina tankar och drömmar och får en resa och en upplevelse som bonus på den goda maten och den fantastiska stämningen och atmosfären som råder där. Kvarteren runt omkring är inte trendiga och själva huset är enkelt och anspråkslöst. Endast den som vågar drömma skulle kunna komma på tanken att det skulle gå att bygga ett mini New Orleans på taket som blir underbart även när regnet öser ner och som kväll efter kväll är helt fullbokat. Det går att tjäna pengar på drömmar och magi säljer i en värld som är hård och kall.

Samtalet om situationen i Grekland har just människans behov av att få drömma som grund, hur ska det gå att vända en ekonomi om tillvaron målas så svart och rationell att drömmarna inte får plats och magin försvinner ur tillvaron. Vad är livet värt då? Att bara drömma räcker så klart inte, drömmar måste följas av handling och ambitioner, av hårt arbete och strävan efter att förverkliga dem – men detta förutsätter också en Det går att tjäna pengar på drömmar och magi stödjande omgivning som vågar tro på och stötta dem som drömmer. Hur skulle det vara om EU med Tyskland i spetsen istället för att måla tillvaron grå och svart, försökte hjälpa det grekiska folket att börja drömma igen? Hur skulle man kunna få det grekiska folket att återknyta till sin storslagna historia som hela resten av västvärldens civilisationer har som grund för sin utveckling? Hur skulle Akropolis ha kunnat byggas med sina storslagna tempel om inte drömmarna om storslagenhet och ett mäktigt och framgångsrikt imperium hade funnits hos dess härskare? Tro kan förflytta berg men den som inte får näring för sin kreativitet kan inte bygga några drömmar eller vända en kris till utveckling. Det grekiska folket behöver stöd att våga börja drömma om ett nytt, välmående Grekland och incitament till att med egna krafter bygga upp sitt land igen. De gamla lösningarna och formlerna håller inte och det är ur drömmarna och med hjälp av fantasin som världen och mänskligheten förs framåt. Om jag vore Angela Merkel skulle jag samla den grekiska regeringen för en workshop på Akropolis med temat att arbeta fram en idé om hur det grekiska folket skulle kunna hjälpa sig själv på fötter baserad på dess storslagna förflutna i det antika Grekland.  Vilka var framgångsfaktorerna då? Hur skulle dessa kunna omsättas till nutida förhållanden?

0

Endast den som vågar drömma kan uträtta storverk

New York, staden som aldrig sover och där drömmar blir till verklighet.

Varje gång jag kommer dit tänker jag på den speciella magi som genomsyrar staden och som gör den till hela världens trendsättare. Ekonomiska kriser, arbetslöshet, naturkatastrofer, eller domedagsprofetior lyckas inte knäcka new-york bornas djupt grundade förmåga att skapa guld av sina drömmar. Det hela handlar om psykologi, om man bestämt tror på något och bestämmer sig för att satsa sin tid och uppmärksamhet i en viss riktning ställer hela ens väsen in sig på den frekvensen och gör det möjligt. Det är ingen magi utan en universell sanning för mänskligt liv.

Hela den amerikanska drömmen om ett annat, bättre liv drev miljoner människor från ett fattigt Europa utan drömmar till den nya världen där inget var givet och allt var möjligt. Det fanns inget att förlora och ingen jantelag som talade om att det var fult att förhäva sig och att tillåta sig att sväva ut i drömmar. Vem hade trott för 150 år sedan att Manhattans gigantiska skyskrapor skulle gå att bygga The Sky is the limit!överhuvudtaget? Eller att stadens kulle bli världens centrum för kultur i alla former? Livet i New York är ingen dans på rosor, dagarna är fyllda av hårt arbete och det är upp till dig själv om du lyckas eller inte. Konkurrensen är stenhård men för den som vill förverkliga sina drömmar, som har ambitioner och talang finns det nog ingen bättre plats på jorden. Staden andas att allt är möjligt och din dröm kanske kommer kunna förverkligas imorgon om du vågar och orkar lite till. Kanske är det kombinationen av hårt arbete och förmåga att njuta av livet som inte bara föder kreativitet utan även ekonomisk framgång som gör att staden blomstrar alla kriser till trots. I New York blir livet aldrig rutin eller förutsägbart. När den unga kvinnan målar sina läppar röda och tar på sig en klänning för att gå ut och ta en drink på en av stadens många ”Roof Tops” vet hon aldrig vem hon kommer att möta. En ny kärlek? En filmproducent? Eller kanske till och med en riktig prins? Vad som helst kan hända och den tanken föder magin och ger näring till drömmarna medan hon sippar på en sval drink högt där uppe ovan husen med endast himlen som tak. The Sky is the limit!

0

Veckans tema: Drömmar

Välkomna till en ny vecka så här mitt i sommaren som kommer att handla om drömmar. Just nu är det många som är lediga och som har utrymme att fundera lite mer över livet och tillvaron. Förhoppningsvis kan mina inlägg ge näring till era drömmar och uppmuntra er till att ge dem större uppmärksamhet! Jag ser fram emot era tankar och funderingar kring drömmarnas betydelse i livet!

 

2

Som vi sår får vi skörda

Lagen om karma eller orsak och verkan.

Varje handling vi gör skapar en energi som återvänder till oss på ett likartat sätt: Som vi sår får vi skörda lär vi oss redan som små barn då föräldrar och skola lär oss hur vi bör agera i livet för att bli omtycka av och fungera i samspelet med andra. Alla människor har hela tiden ett oändligt antal valmöjligheter att ta ställning till, en del val gör vi medvetet och andra omedvetet. Resultatet av de val vi gör definierar vårt liv och på det sättet ligger det en sanning i uttrycket ”Du är din egen lyckas smed”. Om vi vill ha lycka i vårt liv måste vi lära oss att så frön av lycka och göra medvetna val som leder i den riktningen. Tyvärr gör många av oss val som vi är helt omedvetna om och inser inte att vi har ett ansvar – och därmed även en frihet att själv välja hur vi vill tolka och må i varje given situation. Om du får en komplimang t.ex. kan du välja att bli glad eller smickrad, men många avfärdar även positiv feedback och tar bara till sig allt som handlar om brister. Sällan inser vi att vi gör ett val i dessa situationer och tolkningen av det som sker är omedveten. I den meningen kan man säga att vi låter oss styras av omedvetna krafter och gör oss till offer för vår historia, för vår dåliga självkänsla, för hur andra människor agerar eller inte agerar mot oss o.s.v.

Inom existentiell psykologi som grundar sig på den uråldriga livsvisdom som alla världens folk en gång i tiden levde med lär vi oss istället att vi är fria att själva bestämma hur vi vill låta yttre händelser och andra människor påverka oss. En av de huvudfrågor som jag driver i mitt arbete som syftar till att klargöra orsaker till den psykiska ohälsan i vårt tid och i vårt samhälle, handlar om att lyfta fram att vi saknar förmåga att göra egna, personliga och medvetna val i förhållande till de trender och yttre regler och normer som vi gör till sanningar och som styr vårt liv. Att göra sig själv ansvarig för sitt liv och för sitt mående är den bästa medicin som finns och det som leder till en känsla av att äga sitt liv. Vägen dit handlar om att ta ett steg tillbaka och betrakta de val du gör när du väljer, eftersom själva iakttagandet blir den process som leder dig bort från de omedvetna reflexerna. När man går i terapi är denna fas som syftar till att ge insikt och ökad medvetenhet en förutsättning för att i nästa steg kunna göra andra, mer medvetna och upplyftande val, men uppfattas ofta som överflödig eftersom vår tid handlar om att handla och agera på bekostnad av reflektion och överblick.

Om ditt mål i livet handlar om att söka lycka och att uppfylla dina drömmar är lagen om orsak och verkan den livsprincip som leder dig dit. När du gör ett val – vilket som helst – bör du fråga dig själv två saker:
1) Vilka är konsekvenserna av det val jag gör? I ditt hjärta kommer du omedelbart att veta svaret på detta.
2) Kommer det val jag gör nu att vara till glädje för mig och de som finns i min närhet?
Om svaret på dessa frågor är ja, gå vidare med det du valt. Om svaret däremot är nej, gör då inte det valet. Så enkelt är det, svårigheten är att lita till att hjärtat har rätt svar eftersom vi lärt oss att det är blödigt och sentimentalt. Våra förfäder använde hjärtats vishet som en kompass i livet då de ännu saknade de yttre styrmodeller som trender, media, marknaden o.s.v. som vi idag har gjort till vår kompass och som styr våra tankar, känslor och handlingar. Hjärtat är intuitivt och holistiskt, det sätter saker i sammanhang och det ser relationer. Det styrs inte av att vinna eller förlora. För människor som lyssnar på sitt hjärta och som låter sina val styras av vad hjärtat säger dem att de bör och inte bör göra, blir livet enklare och samtidigt smalare. Alla lyckliga familjer, alla framgångsrika företag och välmående samhällen bygger på att de som styr har kompassen riktad inåt och låter hjärtat styra riktningen av såväl stora som små beslut. Om du vill vara lycklig – fråga dig själv om du har kontakt med ditt hjärta och om du har modet och tilliten att låta det leda dig framåt eller om du väljer att strunta i den information som det ger dig i varje stund, i varje ögonblick genom livet?

0

Vilka värderingar lockar de yngre generationerna att söka ett jobb?

Jag fortsätter reflektera över morgondagens samhälle och ser tydliga tecken på att den nya värdegrund som industrisamhället och välfärdssamhället gett förutsättningar för, nu börjar komma in även i arbetslivet genom de värderingar som unga förmågor ger uttryck för.

I Universums tidning Framtidsföretagen med fokus på Ekonomi, Juridik och Mäklare för 2012 som kom ut nu i höst, blir detta väldigt tydligt. ”IKEA tar ett stort socialt och miljömässigt ansvar” är en värdegrund som lockar, ”SEB har förstått hur viktig hälsan är för prestationen” är ett uttryck för att hälsa och ett spännande yrkesliv är sammanflätat och en viktig drivkraft för unga som vill må bra och ha ett spännande arbetsliv. Detta vittnar t.ex. Marcus Palmgren, ekonomichef på Socialkontoret i Norrköping om med uttalandet: ”Jag vill både göra karriär, ha tid för familjen och bo bra.” Tidningen är en bra temperaturmätare för den nya tiden som vi är på väg in i, där även Näringslivet tvingats anpassa sig till värden som hänger ihop med hållbarhet, både gällande medarbetares hälsa och det socialt ansvaret för den omgivande miljön och situationen i omvärlden.

I en tid då en tidsera är på väg bort och en ny på väg att växa fram är det lätt att känna en domedagsstämning och att sakna perspektiv på tillvaron som ger hopp och framtidstro. Därför är det så viktigt att föra fram att den tid vi står på tröskeln till har potential att bli den bästa ut livskvalitetssynpunkt för oss som lever i denna del av världen. Ungdomar idag känner en vilsenhet och har svårt att hitta rätt i tillvaron eftersom de inte känner igen sig i föräldrarnas värld och drivkrafter och de saknar förebilder i media och i verkligheten som kliver fram och som visar på en väg framåt.
Kärnan i denna vilsenhet handlar om att huvuduppgiften i morgondagens samhälle är att lyssna på dig själv och att finna din egen lust, motivation och drivkraft för att hitta rätt i livet, vilket självklart är en enorm utmaning då allt vi lärt oss tidigare om att strunta i hur vi mår på insidan och att överanpassa oss till vad andra tycker, den allmänna meningen, trender osv.

Mitt främsta tips till alla som känner igen sig i detta är att skaffa sig kunskap om vad en förändring innebär och att göra vad du kan för att få rätt förutsättningar för att genomgå den förändring som du behöver göra för dig själv och ditt eget liv. Kanske är tiden mogen att förverkliga dina drömmar!?