Inlägg

Så lockas medarbetarnas tysta kunskap fram.

[dropcap]V[/dropcap]arje dag använder vi tyst kunskap. Genom gruppträffar, så kallade komplabb, har man inom Kriminalvården i Region Väst lockat fram, satt ord på och spritt det tysta kunnandet mellan medarbetarna, SvD (27/10). Vid Kriminalvården i Region Väst såg man att… Läs mer

Gemenskap föder glädje, motivation och gör att vi presterar bättre!

[dropcap]E[/dropcap]n viktig orsak till den psykiska ohälsan i Sverige och i Västvärlden handlar om att vi byggt en kultur som fört oss långt bort ifrån våra grundläggande behov och drivkrafter. Det som skapar grundläggande och varaktig glädje och mening i… Läs mer

Vem ska bestämma över din kropp?

Debatten om vem som ska bestämma över och vem som har rätten att lägga sig i hälsofrågorna i vårt samhälle pågår för fullt. I DN pågår för närvarande en artikelserie på detta tema som belyser frågan utifrån olika perspektiv. Den… Läs mer

Jobbet är inget hälsoläger.

I en artikel i DN (6/9 2012) debatteras den rådande trenden att arbetsgivare bryr sig om sina medarbetares hälsa ur ett väldigt kritiskt perspektiv. Som med det mesta här i livet hamnar vi lätt i ytterligheter, i svart eller vitt… Läs mer