”Vi måste tänka mer på andra”

[dropcap]S[/dropcap]om första skandinav studerar Jan Gunnarsson vid Center for compassion and altruism research & education” vid Stanforduniversitetet i USA. Han vill fördjupa kunskapen om medkänslans betydelse i våra liv. ”Vi behöver ett nytt sätt att vara mot varandra – både mot vänner och mot dem vi inte känner”, säger han i DN (27/2) .

[dropcap]M[/dropcap]edkänslan spelar en stor roll för hur vi kan förstå och umgås med andra människor. Forskningen inom detta område har utvecklats enormt under senare år.  Jan Gunnarsson är en av de drivande bakom konceptet ”Värdskapet”, som syftar till att människor ska känna sig välkomna var de än befinner sig. På kurser, seminarier och genom sina böcker försöker han förmedla tankarna. På kontoret i Stockholm arbetar ett tjugotal personer och verksamheten har spridit sig till Norge, Holland, Danmark och Uganda.

[dropcap]E[/dropcap]tt sätt att ge bistånd visar hur idéerna omsätts i praktiken. Det handlar om att hjälpa människor i Uganda med olika affärsprojekt. Enskilda eller familjer i Sverige ger bidrag motsvarande 6 500 kronor som slussas vidare till mottagarna. Hittills har ett trettiotal projekt blivit verklighet. Det handlar om nya företag som tillverkar tegelstenar och mat, om öppnandet av ett apotek och om utvecklingen av en getfarm . Inkomsterna använder familjerna för att kunna betala barnens skolgång.

[dropcap]N[/dropcap]u föreläser Jan Gunnarsson i USA, Europa, Afrika och Asien. Han märker attoavsett religiös tillhörighet och lokala traditioner känner de flesta sympati för budskapet om att vi måste skapa en värld där alla ska kunna känna sig välkomnade. Om vi behandlar alla vi möter med respekt – oavsett kön, ålder, ålder, etnicitet, religiös eller politisk tillhörighet och bakgrund – skulle världen bli bättre. Vi måste även bry oss om dem som inte har det lika bra som de flesta här i Sverige. Vi måste börja tänka på dem som ska leva på jorden i framtiden.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *